Medezeggenschap

Op de Meander vormt een afvaardiging van ouders en teamleden de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op een aantal belangrijke  onderwerpen die de school betreffen advies- of instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad voert hierover regelmatig overleg met de schoolleiding. 
U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad door te mailen naar mr.meander@stichtingschool.nl

Ook heeft de school een leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 tot en met 8 en vertegenwoordigt de leerlingen van de school. Zij spreken regelmatig met de Daltoncoördinator en delen de ideeën uit de ideeënbus of worden door de school om advies gevraagd.

Agenda en notulen MR

Leden Leerlingenraad

De leerlingenraad van Meander West bestaat uit de volgende leerlingen:

Bente, Amira, Ai Vi, Joshua, Sonakshi, Rishano, Senna en Bram.

De leerlingenraad van Meander Oost bestaat uit de volgende leerlingen:

Sofia, Fenn, Mirre, Jaycey, Jenay, Zidane, Syl en Rohan.