Meer- en hoogbegaafdheid

Binnen ons daltononderwijs kennen wij 3 hoofdpijlers.

Zelfstandigheid:

Een meerbegaafde leerling is zelfstandig en heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel
Natuurlijk heeft een meerbegaafde leerling ook begeleiding/feedback nodig en instructie op maat.

Vrijheid:

Meerbegaafde leerlingen willen graag aan eigen interesses werken. Keuzewerk is hierin erg belangrijk.

Samenwerken:

Meerbegaafden doen meer kennis op met gelijkgestemden!
Meerbegaafden willen niet steeds als vraagbaak dienen voor andere leerlingen.
Er is een grote samenhang tussen coöperatief leren en sociale vaardigheden. In heterogene groepen worden de sociale vaardigheden groter.

Op onze school werken wij, naast compacten, met Levelwerk voor onze meerbegaafde leerlingen.Tijdens het Levelwerk kunnen de leerlingen werken aan techniek, andere talen, onderzoekend leren en computeren. Dit Levelwerk is niet vrijblijvend. Er worden afspraken gemaakt over wat wanneer klaar moet zijn. Het werk wordt beoordeeld.