Lezen

Makkelijk Lezen Plein op school?

Het Makkelijk Lezen Plein begint steeds meer ontdekt te worden door ouders en leerkrachten. Het is een speciale voorziening in de Openbare Bibliotheek voor kinderen met een leesprobleem.

Dit zijn niet alleen kinderen met dyslexie maar ook jongens en meisjes met concentratieproblemen, ADHD of met een taalachterstand. Al deze kinderen hebben baat bij de media op een Makkelijk Lezen Plein.

Het MLP in de School is alleen een aanvulling op het gewone schoolmediatheek werk. Het verschil is dat er specifiek aandacht is voor zwakke lezers. Het MLP in de School is geen vervanging van het bestaande bibliotheekwerk, maar een waardevolle aanvulling. Er is momenteel veel aandacht in het onderwijs voor de zwakke lezers en voor de verbetering van de prestatie op leesonderwijsgebied van de scholen. Het MLP in de School biedt daarbij een krachtige ondersteuning. Het liefst worden de boeken frontaal gepresenteerd om het kiezen van een boek makkelijker te maken.

Wij staan er niet bij stil dat de vorm van presenteren een groot verschil uitmaakt voor deze kinderen. Ook is het vaak niet bekend welke materialen er allemaal geschikt zijn, buiten de gewone boekjes die via de educatieve uitgevers aangeboden worden.

Doelstelling van een Makkelijk Lezen Plein is het toegang geven tot informatie en aanzetten tot lezen, het leesplezier stimuleren en voorkomen dat moeizame lezers een negatieve leeservaring op doen.

Het blijkt dat als kinderen weer met plezier gaan lezen. Ze meer gaan lezen, en dat is weer goed voor het vergroten van de woordenschat. Bovendien zullen ze sneller de woorden herkennen, waardoor het leestempo verhoogd wordt.

Kortom het hoogste doel van het MLP is kinderen aan het lezen te krijgen en te werken aan leesplezier.

De materialen die voor een Makkelijk Lezen Plein zijn geselecteerd op een aantal criteria. De boeken moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • De boeken hebben een aantrekkelijk omslag.
  • De boeken zijn spannend en aansprekend; het allerbelangrijkste criterium.
  • De bladspiegel bevat veel wit. Rechts is liefst niet uitgelijnd.
  • Het lettertype is een typische schrijfletter en is groter dan normaal.
  • Het verhaal heeft een chronologisch verloop.
  • Boeken hebben een eenvoudige verhaallijn en een beperkt aantal hoofdpersonen.
  • Boeken voor ernstig zwakke lezers hebben een helder taalgebruik met zinnen met een eenvoudige structuur. Samengestelde zinnen en het veelvuldig gebruik van verbindings- en verwijswoorden moet worden vermeden.