Afscheid groep 8

maandag 2 maart

In de tweede helft van het schooljaar beginnen de leerlingen van groep 8 met de voorbereidingen voor hun afscheidsmusical. Deze musical wordt 2x keer opgevoerd: ‘s middags voor alle leerlingen en ’s avonds voor ouders en familie. Daarnaast gaat de groep met de leerkracht(en) gezellig uit.

Eindejaarsactiviteit

maandag 2 maart

Aan het eind van elk schooljaar, is er een slotactiviteit om het schooljaar mee af te sluiten. Deze worden door de groepsleerkracht zelf bedacht. ( eventueel in overleg met groep en/of ouders)

Sport- en speldag

maandag 2 maart

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ieder jaar een sportdag. Het ene jaar doen ze een atletiek dag op de atletiekbaan en het andere jaar doen ze een survival in het Belevenissenbos. Sporttoernooien en ander beweegaanbod na schooltijd De school doet ook ieder jaar met een aantal naschoolse sportactiviteiten mee. Wij hebben

Lees verder

Pasen

maandag 2 maart

In de week voor Pasen wordt een paasontbijt of paaslunch georganiseerd. Ook worden er die ochtend eieren gezocht.  

Doe- en verkleedfeest

maandag 2 maart

In februari organiseren we ons doe-verkleedfeest eventueel in combinatie met de juffen-en meesterdag. Dit is een gezellige dag waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen en allerlei leuke activiteiten doen.  

Sinterklaas- en Kerstfeest

maandag 2 maart

In november starten de voorbereidingen voor het Sinterklaas en Kerstfeest. Sinterklaas gaat ons bezoeken op Meander-oost en Meander-west.  De kerstmaaltijd vindt op beide locaties plaats in de week voor de kerstvakantie

Schoolreis en schoolkamp

maandag 2 maart

De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan één dag op schoolreis. Dit  uitstapje bestaat vaak uit een bezoek aan een speeltuin of een dierentuin. De groepen 5 t/m 8 hebben een meerdaags schoolkamp. Dit jaar zijn de volgende afspraken gemaakt:   Groep(en) Bestemming  1 en 2 Schoolreisje 3 en 4 Schoolreisje 5A en 6A

Lees verder

Buitenschoolse activiteiten

maandag 2 maart

Gedurende het gehele schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats welke georganiseerd worden in schoolverband. Deze activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk plaats vinden tijdens de gebruikelijke lesuren of volledig buiten de reguliere lestijden. Alle buitenschoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de school. De ouders spelen hierin een belangrijke rol en bieden ondersteuning bij het organiseren

Lees verder

De zorg op de Meander

maandag 2 maart

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in

Lees verder

Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

maandag 2 maart

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het rapport bespreekt met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel

Lees verder