Verlof en verzuim

maandag 2 maart

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e,

Lees verder

Verzuim en leerplicht

maandag 2 maart

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar

Lees verder

Vakanties en studiedagen

maandag 2 maart

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  

Regels voor aanvang schooltijden

maandag 2 maart

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten.

Schooltijden

maandag 2 maart

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang

Lees verder

Klassenouders

maandag 2 maart

Iedere groep heeft twee klassenouders die voor twee jaar zijn gekozen. De klassenouders hebben als taak om de leerkracht te ondersteunen bij organisatorische zaken. Ook de activiteitencommissie kan een beroep doen op de klassenouders. De leerkracht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

maandag 2 maart

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben.

Stagiaires van andere opleidingen

maandag 2 maart

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht. Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of Arcus) komen af en toe snuffelstagiaires.

Lees verder

Tussendoortjes

maandag 2 maart

Rond tien uur wordt er op school iets gegeten en gedronken. Ook op dit moment vinden wij het prettig dat er iets gezonds wordt meegegeven. Het is slechts een kort moment als onderbreking van de ochtend, geen verlaat ontbijt. Energiedranken en koolzuurhoudende dranken zijn op school niet toegestaan.

Verjaardag leerling

maandag 2 maart

Leerlingen die jarig zijn mogen rond 10.00 uur trakteren. Wij zien graag dat de leerlingen iets gezonds uitdelen.