Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

maandag 2 maart

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het rapport bespreekt met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel

Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van het kind

maandag 2 maart

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het

Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

maandag 2 maart

Het schoolbestuur beslist over de toelating van leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor: het kan zijn dat de groep vol is, maar het kan ook op heb gebied van extra zorg zijn.

Lees verder

Schoolbeleid t.a.v. veiligheid en protocollen

maandag 2 maart

In de pedagogisch/onderwijskundige dimensie van onze visie staat dat we ervan uitgaan dat elk kind de omgeving zo goed mogelijk probeert te begrijpen en er positief mee omgaat. Het daltononderwijs gaat ervan uit dat kinderen respect zullen tonen wanneer men hen respectvol benadert, dat houdt onder meer in dat ook kinderen zich dienen te houden

Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

maandag 2 maart

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om de weektaak zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werk- afspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren

Lees verder

Visie

maandag 2 maart

Ons motto is: Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag. Onze visie is: Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen

Lees verder