Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2016-2017

dinsdag 27 oktober

  groep 1 t/m 4 5 t/m8 aantal klokuren per week 25 25 aantal weken per jaar 52 52 bijtelling *) 0 0 totaal te besteden         1.300,00         1.300,00 vakanties eerste dag laatste dag klokuren klokuren herfstvakantie 21-10-2017 29-10-2017 25 25 kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018 50 50 voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018 25 25 paasvakantie 30-03-2018 02-04-2018

Lees verder

Activiteiten

woensdag 19 augustus

Data activiteiten: 07 september 2015 Kijkavond 21 september 2015 Project ‘de vuilnismannen’ Meander Oost 22 september 2015 Project ‘de vuilnismannen’ Meander West 07 oktober 2015 Start kinderboekenweek ‘Raar maar waar’ 16 oktober 2015 Afsluiting kinderboekenweek 28 oktober 2015 Meandertheater groep 8b en 4b 30 oktober 2015 Meandertheater groep 8a en 4a 25 november 2015 Meandertheater

Lees verder

Namen en adressen

maandag 2 maart

Directie: R. van Putten Medezeggenschapsraad Leerkrachtengeleding:      Margalith Goud Carola Plasschaert Lidewey Brul Rita Lemstra Oudergeleding;                  André Tijsterman Arjan Eerman Jurjen Kooistra ..

Klachtenregeling

maandag 2 maart

Het zou kunnen zijn, dat u klachten heeft over het onderwijs bij ons op school. Bij Stichting SchOOL is een Klachtenregeling van kracht om een zorgvuldige behandeling van klachten garanderen. In het belang van de betrokkenen, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). Het klachtrecht heeft een signaalfunctie die de schooldirectie en evt

Lees verder

Verlof en verzuim

maandag 2 maart

Als reden voor het verlenen van bijzonder schoolverlof mogen in aanmerking worden genomen: a   huwelijk van verwanten in 1e, 2e of 3e graad; b   huwelijksjubilea van verwanten in de 1e of 2e graad; c   het 25- en 40-jarig ambtsjubileum van verwanten in de 1e of 2e graad; d   het overlijden van verwanten in de 1e,

Lees verder

Verzuim en leerplicht

maandag 2 maart

Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland verblijven. Een kind van vier jaar is nog niet leerplichtig. Een kind moet naar school op de eerste schooldag na de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. De meeste kinderen gaan overigens reeds op hun vierde jaar naar school. Zij mogen zelfs al naar

Lees verder

Vakanties en studiedagen

maandag 2 maart

Voor een actueel overzicht van vakantie en studiedagen zie onze website: www.demeander.eu/jaarplanning/  

Regels voor aanvang schooltijden

maandag 2 maart

De lessen beginnen ’s morgens om 8.15 uur. Om 8.05 uur mogen de kinderen naar binnen. Ouders die hun kinderen in de klas (willen) brengen, dienen om 8.15 uur de klas te hebben verlaten.

Schooltijden

maandag 2 maart

Groep 1 t/m 8   Maandag   8.15 uur tot 13.45 uur   Dinsdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Donderdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Woensdag   8.15 uur tot 13.45 uur   Vrijdag   8.15 uur tot 13.45 uur     De schooldeur gaat ‘s morgens 5 minuten voor aanvang

Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

maandag 2 maart

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. De meeste van onze leerlingen stromen uit naar één van de (openbare) scholengemeenschappen in Lelystad. De scholengemeenschappen zijn overwegend ‘brede’ scholen, die opleidingen verzorgen voor LWOO, VMBO, HAVO en VWO. Tijdens de basisvorming wordt meestal ook de keuze voor het niveau van

Lees verder