Arbeidsdeelname alochtonen

maandag 2 maart

Het beleid van het bestuur is er op gericht meer allochtone werknemers in dienst te nemen. Tot op heden is het nog niet gelukt de streefcijfers in overeenstemming te brengen met de wettelijke situatie.   Bij het realiseren van de streefcijfers voor de categorie allochtonen wordt onderscheid gemaakt naar de volgende personeelscategorieën: –   onderwijspersoneel: De

Lees verder

Levensbeschouwelijke/maatschappelijke dimensie

maandag 2 maart

Wij zijn een openbare Daltonschool en streven naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf, respect voor andere(n) en respect voor het andere centraal staat. Dat betekent dat wij regelmatig stilstaan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. Wij leven in een wereld die doorlopend in verandering is

Lees verder