Zelfstandigheid

maandag 2 maart

Zelfstandig leren en werken op een daltonschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht een klus klaren en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van een leerling. Om later als volwassenen goed te kunnen functioneren moet een leerling leren

Lees verder

Vrijheid en verantwoordelijkheid

maandag 2 maart

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid in het daltononderwijs is de gelegenheid krijgen om de weektaak zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werk- afspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren

Lees verder

Visie

maandag 2 maart

Ons motto is: Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag. Onze visie is: Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen

Lees verder