Passend onderwijs

maandag 2 maart

Aanmelding en zorgplicht Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating, gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling

Lees verder

Structurele monitoring

maandag 2 maart

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school. De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken. Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni) De gegevens van de

Lees verder

Kwaliteitszorg

maandag 2 maart

De school is zelf verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van haar onderwijs. Beleidsmatig realiseren van kwaliteitszorg betekent continue reageren op nieuwe ontwikkelingen binnen onze organisatie. Daarbij zijn objectieve en recente gegevens van essentieel belang.