Onderwijs aan anderstalige leerlingen

maandag 2 maart

Op onze school zitten diverse leerlingen met een anderstalige achtergrond. Het eerste jaar dat een anderstalig kind, wat nog niet in Nederland heeft gewoond en geen Nederlandse ouders heeft, zich aanmeldt, wordt hij/zij verwezen naar een speciale taalklas om extra taallessen te krijgen. Als hij/zij het niveau heeft bereikt om de lessen te volgen wordt

Lees verder

Doubleren

maandag 2 maart

Af en toe wordt tot de conclusie gekomen, dat alle extra inzet van kind, ouders en school onvoldoende effect heeft gehad. Dan kan in overleg met de ouders worden besloten om een groep een jaar over te doen. Dit gebeurt vooral als een kind lichamelijk, emotioneel en/of cognitief achterblijft bij de meeste klas/leeftijdsgenoten. Het kind

Lees verder

Hulp aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

maandag 2 maart

De Meander staat in principe open voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of het syndroom van Down. Als er besloten wordt over toelating, wordt er rekening mee gehouden of er al dan niet voldoende deskundigheid in huis is om het kind een verantwoorde opvang te bieden. De school wil

Lees verder

De zorg

maandag 2 maart

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een vanzelfsprekende zaak. Wij menen leerlingen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een leerling bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn leerlingen die werkhoudingproblemen hebben, anderen hebben moeite om

Lees verder

Zorgplan (in ontwikkeling)

maandag 2 maart

In het zorgplan wordt beschreven op welke wijze de leerlingen worden gevolgd in de school. Hiervoor wordt een zorg jaarkalender opgesteld waar de methode onafhankelijke toetsen, de leerling besprekingen en de groepsbesprekingen genoteerd staan. Het zorgplan is in ontwikkeling en komt op de website van de school te staan.

Het samenwerkingsverband 24-03

maandag 2 maart

Onze school wil voor al onze leerlingen goed onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen, onderwijs dat bij de mogelijkheden van uw kind past. Wij streven ernaar een goed onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften op onze school te realiseren. Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband 24-03 van het basisonderwijs in Lelystad/Dronten. In dit samenwerkingsverband werken

Lees verder

De zorg op de Meander

maandag 2 maart

Op de Meander wordt gewerkt met de één-zorgroute. Op basis van observaties, resultaten van methode gebonden toetsen en Citotoetsen, worden de leerlingen in een groep per vak ingedeeld in een van de drie niveaus, de plusgroep, de methode gebonden groep en de zorggroep. De leerkracht stelt hier groepsplannen voor op per periode. De leerlingen in

Lees verder

Verslaggeving van de gegevens van de leerlingen

maandag 2 maart

Drie keer per jaar krijgt de leerling een schriftelijk rapport. Dit bestaat uit twee delen: 1   de contacten met anderen en de werkhouding 2   de beoordeling van de verschillende leergebieden   In de week na het verschijnen van het rapport volgt er een 10-minuten gesprek waarin de leerkracht het rapport bespreekt met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel

Lees verder

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen

maandag 2 maart

Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen basisonderwijs te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. Dit gebeurt zowel met methode-gebonden als met methode-onafhankelijke toetsen. Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen voor een aantal vakgebieden (CITO-lovs). Door middel van deze methode-onafhankelijke toetsen vergelijken wij de leerprestaties van onze

Lees verder

Zorgplicht en verhuizing van het kind

maandag 2 maart

Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het

Lees verder