De grote lunchpauze

maandag 2 maart

Vanwege het continu rooster eten alle kinderen op school in de groep o.l.v. de leerkracht. De kinderen in de midden- en bovenbouw gaan eerst een kwartier buiten spelen en eten daarna, o.l.v. de eigen leerkracht, in de groep De groepen 1-2 eten ong. een half uur in de groep en gaan daarna naar buiten. De

Lees verder

Activiteitencommissie

maandag 2 maart

De activiteitencommissie heeft de taak om in overleg met leerkrachten (onder de verantwoordelijkheid van het coördinerend teamlid) plannen te maken voor de  verschillende activiteiten op school. Deze activiteiten worden door de werkgroep, bestaande  uit teamleden en ouders, voorbereid. Via het meandernieuws, aanvullende brieven en onze website wordt u geinformeerd over deze activiteiten.

Lees verder

GMR

maandag 2 maart

Bovenschoolse zaken betreffende medezeggenschap worden in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR, besproken.

Medezeggenschapsraad

maandag 2 maart

De medezeggenschapsraad bestaat dit schooljaar uit 8 personen namens de geleding ouders en namens de geleding onderwijspersoneel. De MR is het enige wettelijk verplichte orgaan dat, krachtens de wet medezeggenschap onderwijs, aan de school verbonden is. De leden van de MR worden rechtstreeks gekozen. De omvang en de samenstelling is afhankelijk van het aantal leerlingen.

Lees verder

Scholing medewerkers

maandag 2 maart

In het schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat nieuwe leerkrachten binnen 2 jaar een Daltonopleiding gaan volgen. Alle teamleden volgen 2016-2017 de Kanjertraining. Verder volgen teamleden en directie individuele scholingstrajecten.  

Stagiaires hebben een verklaring van goed gedrag

maandag 2 maart

Stagiaires, die meer dan 1 dag per week, langer dan 3 maanden stage bij ons lopen, zijn verplicht een verklaring van goed gedrag te overhandigen. Een verklaring van goed gedrag geeft aan dat de studenten/stagiaires geen strafblad hebben.

Stagiaires van andere opleidingen

maandag 2 maart

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht. Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of Arcus) komen af en toe snuffelstagiaires.

Lees verder

Opleidingschool

maandag 2 maart

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan deze begrippen uit te leggen, laten we u zien wat

Lees verder

Vervanging bij verlof, ziekte of scholing

maandag 2 maart

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt aan SLIM (personeelsbemiddeling) verzocht voor een invaller te zorgen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep, afhankelijk van de voortgang van hun werkzaamheden, verdeeld over de andere groepen volgens een vast systeem. De kinderen werken dan in principe verder aan hun weektaak. In uiterste gevallen

Lees verder