SchOOLwiki

zoekopdracht

Wat verwacht de school van de ouders?

Wij streven naar kwalitatief goed Daltononderwijs. Dat betekent dat in principe elk kind moet voldoen aan de kerndoelen primair onderwijs en de Daltonvaardigheden beheerst.

De school verwacht van de ouders, dat ze zich bewust zijn dat ze een Daltonschool voor hun kind hebben gekozen. Dat betekent dat zij de uitgangspunten onderschrijven. Vanuit de Daltonuitgangspunten verwachten we, dat de ouders actief betrokken zijn bij onze Daltonschool.

Dat uit zich door de belangstelling voor het eigen kind, maar ook door deel te nemen aan ouderavonden, of bereid zijn te helpen bij bepaalde activiteiten als excursies e.d.