SchOOLwiki

zoekopdracht

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is op dit moment 22,50 Euro.

Tijdens de jaarvergadering van de MR wordt de jaarlijkse ouderbijdrage opnieuw bepaald.

Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen de extraatjes worden betaald zoals bijvoorbeeld de excursies, sinterklaascadeautjes, enz. U ontvangt na de jaarvergadering een betalingsverzoek d.m.v. een automatische machtiging of een acceptgirokaart.