SchOOLwiki

zoekopdracht

Visie

Ons motto is:
Als betrokken en enthousiast dalton-team, samen met u en uw kind aan de slag, zorgt voor een maximale ontwikkeling elke dag.

Onze visie is:
Vanuit de daltongedachte zien wij de leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces en bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen met ouders en externe deskundigen, om het optimale uit zichzelf te halen.

De Meander is een openbare daltonbasisschool. Samen verzorgen de Meander en de Tjalk , daltononderwijs in Lelystad. Beide scholen met eigen accenten. Daltononderwijs behoort tot de categorie van de traditionele vernieuwingsscholen.

Elke daltonschool baseert het onderwijs op vijf kernwaarden:

  • zelfstandigheid
  • –   vrijheid/verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • effectiviteit en doelmatigheid
  • reflecterenDe dag- en/of weektaak is hierbij een belangrijk hulpmiddel waardoor wij kunnen differentiëren in tempo en niveau en waarmee de leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen handelen.