SchOOLwiki

zoekopdracht

Vervanging bij verlof, ziekte of scholing

In geval van ziekte, verlof of scholing wordt aan SLIM (personeelsbemiddeling) verzocht voor een invaller te zorgen. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt de groep, afhankelijk van de voortgang van hun werkzaamheden, verdeeld over de andere groepen volgens een vast systeem. De kinderen werken dan in principe verder aan hun weektaak. In uiterste gevallen worden de ouders verzocht hun kinderen thuis te houden. ( dit is nog nooit gebeurd)