SchOOLwiki

zoekopdracht

Verdeling van tijd over de leer- en vormingsgebieden per week

Groep 1/2 3 4 5 6 7 8
Ned. Taal Kleuter-plein
Taalbeschouwing 225 min 190 min 215 min 215 min 215 min 215 min
Spelling  90 min 110 min  110 min   95 min  95 min

Leesvormen

Aanvankelijk lezen

Voortgezet lezen

Tutor lezen

Begrijpend luisteren

Begrijpend lezen

Studie vaardig.

Leestorens

 

420 min

 

 

 

 

100 min

 

 

90 min

30 min

30 min

 

100 min

 

 

45 min

30 min

 

75 min

 

100 min

 

 

45 min

30 min

 

75 min

 

100 min

 

 

30 min

30 min

 

60 min

30 min

100 min

 

 

30 min

30 min

 

60 min

45 min

100 min

Luisteren / kring

Spreken;

Boekbespreking

Spreekbeurt

vertelkring

  25 min

 

15 min

  25 min

 

15 min

 

 

 

  25 min

 

15 min

  25 min

 

15 min

 

 

25 min

 

15 min

 

 

  25 min

 

15 min

Schrijven

 

 

135 min

 

  90 min

 

  60 min   60 min 45 min   30 min
Subtotaal: 225 min 695 min 695 min 675 min 675 min 630 min 630 min
Rekenen   60 min 300 min 300 min 325 min 325 min 325 min 325 min
Subtotaal:   60 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min 325 min
 
Engels 45 min   45 min
 
W.O.
Aardrijkskunde 40 min 40 min 40 min 40 min
Geschiedenis 135 min 40 min 40 min 40 min 40 min

Natuur / biologie

Techniek

 

 

115 min 115 min

40 min

15 min

40 min

15 min

40 min 15 min

40 min

15 min

Verkeer  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Sociaal emt. Vorm.  30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min 30 min
Subtotaal: 195 min 175 min 175 min 195 min 195 min 195 min 195 min
 
Zelfstandig werken:
Werken naar keuze 370 min
Expressie
Tekenen 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min 45 min

Handvaardigheid

Textiel

60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min

Muziek

Drama

  60 min

30 min

15 min

30 min

15 min

30 min

15 min

30 min

15 min

30 min

15 min

30 min

15 min

Subtotaal 150 150 150 150 150 150
 
Lichamelijke oef. 515 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min 80 min
Pauze 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min 75 min
Totaal: 1500 min

1500

min

1500

min

1500

min

1500

min

1500

min

1500

min