SchOOLwiki

zoekopdracht

Urenberekening, vakantie en vrije dagen 2016-2017

 
groep 1 t/m 4 5 t/m8
aantal klokuren per week 25 25
aantal weken per jaar 52 52
bijtelling *) 0 0
totaal te besteden         1.300,00         1.300,00
vakanties eerste dag laatste dag klokuren klokuren
herfstvakantie 21-10-2017 29-10-2017 25 25
kerstvakantie 23-12-2017 07-01-2018 50 50
voorjaarsvakantie 24-02-2018 04-03-2018 25 25
paasvakantie 30-03-2018 02-04-2018 10 10
meivakantie 27-04-2018 11-05-2018 55 55
hemelvaart + vrijdag
pinkstervakantie 21-05-2018 5 5
zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018 150 150
subtotaal uren vakantie            320,00            320,00
uren nog te besteden            980,00            980,00
vrije dagen eerste dag laatste dag klokuren klokuren
Studiedag St.School 05-10-2017 05-10-2017 5 5
Studiedag 23-02-2018 23-02-2018 5 5
start kerstvakantie 22-12-2017 1,5 1,5
studiedag 16-03-2018 16-03-2018 5 5
Studiedag 08-01-2018 08-01-2018 5 5
studiedag 18-05-2018 18-05-2018 5 5
studiedag 18-06-2018 18-06-2018 5 5
studiedag 02-07-2018 02-07-2018 5 5
start zomervakantie 20-07-2018 1,5 1,5
subtotaal uren vrije dagen              38,00              38,00
totaal uren vakanties en vrije dagen            358,00            358,00
verplichte uren onderwijs            942,00            942,00
                   –                    –
restant            942,00            942,00