SchOOLwiki

zoekopdracht

Structurele monitoring

De Meander staat altijd open voor feedback en is een lerende school.

De volgende momenten worden ingezet als instrument om de kwaliteit van ons onderwijs structureel te kunnen bewaken.

  • Twee keer per jaar maken alle leerlingen uit groep 1 tot en met 8 de cito lovs toetsen. (medio januari, medio juni)
  • De gegevens van de CITO toetsen van de leerlingen worden besproken tijdens de signaleringsvergaderingen waarin het hele team vertegenwoordigd is.
  • Deze opbrengsten bepalen ons handelen en beleid.
  • De leerling gegevens worden twee keer per jaar met de ouders besproken.
  • De intern begeleiders overleggen minimaal één keer per maand met de leerkrachten over de leerlingen en de vorderingen die ze maken.
  • De intern begeleiders overleggen één keer in de zes weken met de directie over de kwaliteit van het zorgsysteem en de voortgang naar aanleiding van wekelijkse klassenbezoeken. Tijdens deze klassenbezoeken ondersteunt de ib’er de leerkracht bij de uitvoering van de zorg.
  • De intern begeleiders adviseren de directie één keer in de zes weken over te nemen beleid t.a.v. zorg
  • De locatiecoördinatoren adviseren één keer in de zes weken de directie over te nemen beleid t.a.v. organisatie.
  • De directie bezoekt de groepen om te monitoren of alle gemaakte schoolafspraken worden nageleefd.
  • Twee keer per jaar wordt er een pop- of voortgang- of functioneringsgesprek gevoerd met alle teamleden door de directie.

 

De externe kwaliteitszorg; dat zijn het schooltoezicht door de onderwijsinspectie en de visitatie door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Het doel van kwaliteitszorg is: bewaken en verbeteren van het product onderwijs.

 

De kwaliteitszorg richt zich op een bepaald onderwerp; bijvoorbeeld leeropbrengsten, contacten met ouders, zelfstandig werken, besteding budgetten enz. Feitelijk is kwaliteitszorg in het onderwijs, het afleggen van verantwoording aan ouders en maatschappij.

Met deze gegevens/opbrengsten: evalueren, borgen, bewaken (indien nodig aanscherpen) wij ons beleid.

 

Concreet betekent kwaliteitszorg ook het werken met behulp van moderne lesmethoden. Bij het kiezen van een methode worden vragen gesteld als: kunnen kinderen goed leren met behulp van deze methode, is het materiaal aantrekkelijk en past het binnen het Daltononderwijs.

 

Nog belangrijker dan methoden, zijn de mensen die er werken. Aan hen wordt het kind toevertrouwd. Zij zorgen ervoor dat de school een veilige en vertrouwde omgeving voor het kind is en dat de methoden zinvol worden gebruikt. Zoals op een Daltonschool verwacht mag worden, is er veel samenwerking tussen leerkrachten en externe onderwijsondersteuners. Om de doelstellingen uit te kunnen voeren zijn er enige studiedagen per jaar en scholen de leerkrachten zich regelmatig op breed terrein in het werken op een Daltonschool.