SchOOLwiki

zoekopdracht

Stagiaires van andere opleidingen

Naast pabo studenten, ontvangen wij ook studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (Bijv MBO Lelystad) Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere. Deze studenten studeren vaak voor sociaal pedagogisch werk. Deze studenten werken vaak met kleine groepjes leerlingen onder directe verantwoordelijkheid van leerkracht.

Vanuit de scholengemeenschappen (SGL, Rietlanden of Arcus) komen af en toe snuffelstagiaires.