SchOOLwiki

zoekopdracht

Sport- en speldag

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben ieder jaar een sportdag. Het ene jaar doen ze een atletiek dag op de atletiekbaan en het andere jaar doen ze een survival in het Belevenissenbos.

Sporttoernooien en ander beweegaanbod na schooltijd
De school doet ook ieder jaar met een aantal naschoolse sportactiviteiten mee. Wij hebben ervoor gekozen om de verschillende activiteiten te spreiden over de verschillende leerjaren. Bedoeling van de toernooien is dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe het is bij een vereniging op de locatie. Fair Play en plezier staan voorop én ieder kind kan meedoen. Bij de naschoolse sportactiviteiten is de hulp van ouders nodig, dit kunnen we alleen samendoen.

De school doet elk jaar mee aan de volgende sporttoernooien:

Groep 3 en 4 : korfbaltoernooi
Groep 5 en 6 : handbaltoernooi
Groep 8 : schoolvoetbaltoernooi
Groep 7: heeft geen sporttoernooi. Zij doen mee met een watersportdag.

Ook kunnen de kinderen meedoen aan de Zeebodemloop (in mei/juni), de avondvierdaagse en de MUDRUN in het Belevenissenbos (het laatste weekend van de zomervakantie).
Zodra er een sportactiviteit is krijgen de leerlingen van de desbetreffende groepen een brief waarop ze aan kunnen geven of ze mee willen doen. De activiteiten in de weekenden en vakanties worden via de Nieuwsbrief met u gedeeld.