SchOOLwiki

zoekopdracht

School en omgeving

De school is actief lid van de Nederlandse Daltonvereniging, de NDV. Dat houdt in dat de jaarlijkse conferentie wordt bezocht, dat er geparticipeerd wordt in regionale bijeenkomsten, cursussen van de Stichting Daltononderwijs Nederland worden gevolgd en dat wordt deelgenomen aan de vijfjaarlijkse visitatie vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging om het Daltongehalte in ons onderwijs te toetsen. In het voorjaar 2013 zijn wij als school gevisiteerd en hebben wij het Daltoncertificaat wederom verkregen voor de komende vijf jaar. ( 2013-2018)

De school participeert in het openbaar/neutraal-bijzonder samenwerkingsverband WSNS ( Weer Samen Naar School) Lelystad.

De school is lid van de openbare bibliotheek, het C.K.V. ( centrum kunstzinnige vorming en heeft contacten met de GGD.

Vanuit onder meer de Hogescholen Amsterdam, Utrecht, Zwolle en Almere komen regelmatig studenten stage lopen evenals vanuit het ROC Flevoland, de openbare scholengemeenschappen en het Cios. Alle stagiaires die langer dan drie maanden, meer dan 1 dag per week op de Meander aanwezig zijn, hebben bij de directie een verklaring van goed gedrag ingeleverd.