SchOOLwiki

zoekopdracht

Samenstelling van het team

Op onze daltonschool kennen we de volgende functies: directeur, locatieleider, intern begeleider, groepsleerkracht, leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent en LIO’er / WPO’er (leraren in opleiding.

De functie van groepsleerkracht kan bestaan uit diverse taken:

  • groepsleerkracht belast met lesgevende taken.
  • groepsleerkracht belast met interne coördinatie extra zorg voor leerlingen. ( I.B.’er)
  • groepsleerkracht belast met coördinatie taken (locatiecoördinator)

De Meander wordt geleid door de directeur. Daarnaast wordt de directie geadviseerd door het MAT.(management adviesteam) bestaande uit twee locatie-coördinatoren en de twee IB’ers. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de directeur.

Het team bestaat verder uit een mix van zeer ervaren tot minder ervaren Dalton-leerkrachten.

Nieuwe leerkrachten worden extra ondersteund en volgen een cursus om zich te bekwamen in het Daltononderwijs.

De zogenoemde bestuursaanstelling betekent, dat leerkrachten niet langer in dienst zijn van de school, maar van de stichting: “SchOOL”. Dat betekent, dat leerkrachten in beginsel bij elke school voor openbaar primair onderwijs in Lelystad kunnen werken.

Invallers hebben dus niet altijd een Daltonachtergrond.