SchOOLwiki

zoekopdracht

Opleidingschool

Vier scholen van Stichting SchOOL, waaronder ook de Meander nemen in Lelystad deel aan Opleiden in de School (OiS). Alle deelnemende scholen hebben/krijgen het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland”. Daar horen formele begrippen bij als ‘schoolontwikkeling’, ‘vakdocenten’, ‘coaching’, ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘competenties’ en ‘vakbekwame leerkrachten’. Maar liever dan deze begrippen uit te leggen, laten we u zien wat het dragen van het keurmerk concreet inhoudt voor de leerkrachten en directie op de school van uw kind(eren), voor uw kind(eren) en voor u zelf.

 

Binnen een school met het keurmerk “Opleidingsschool Flevoland” wordt “competentiegericht opgeleid”. Dit houdt in dat studenten van Pabo Almere opgeleid worden in de praktijk, in de groepen dus. Dát is tenslotte de plek waar zij het vak leren! Het mooie van deze manier van leren en werken is dat de leerkrachten van de scholen en de studenten elkaar intensief en terdege leren kennen. Dit is goed voor samen leren en ervaren en bovendien voor werving van goede toekomstige leerkrachten. Studenten die stage lopen op onze school zijn onderdeel van het team, zo veel mogelijk volwaardig collega, zijn juf of meester van uw kind. Natuurlijk blijft de eigen leerkracht verantwoordelijk en het aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger. Wanneer de student haar/zijn LIO-stage loopt, aan het eind van haar/zijn opleiding, is zij/hij ook aanspreekpunt voor u als ouder/verzorger.

Studenten die stage lopen op onze school vervullen hun opdrachten voor Pabo Almere zo veel mogelijk ‘in dienst van’ de school: dat levert nieuwe kennis en ervaringen op, en soms mooie educatieve producten voor de school!