SchOOLwiki

zoekopdracht

Onderwijs aan anderstalige leerlingen

Op onze school zitten diverse leerlingen met een anderstalige achtergrond.

Het eerste jaar dat een anderstalig kind, wat nog niet in Nederland heeft gewoond en geen Nederlandse ouders heeft, zich aanmeldt, wordt hij/zij verwezen naar een speciale taalklas om extra taallessen te krijgen. Als hij/zij het niveau heeft bereikt om de lessen te volgen wordt hij/zij geplaatst op de Meander. Kleuters met een taalachterstand  krijgen  een aantal uren per week externe begeleiding door gespecialiseerde begeleiders. Na één jaar stopt deze begeleiding, en valt het kind meestal in onze zorgbreedtestructuur, waar het vooral werkt met extra programma’s ter vergroting van de woordenschat.