SchOOLwiki

zoekopdracht

Namen en adressen

Directie: R. van Putten

Medezeggenschapsraad

Leerkrachtengeleding:      Margalith Goud

Carola Plasschaert

Lidewey Brul

Rita Lemstra

Oudergeleding;                  André Tijsterman

Arjan Eerman

Jurjen Kooistra

..