SchOOLwiki

zoekopdracht

Hulp aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De Meander staat in principe open voor alle leerlingen. Ook voor leerlingen met bijvoorbeeld een motorische handicap, slechthorendheid of het syndroom van Down. Als er besloten wordt over toelating, wordt er rekening mee gehouden of er al dan niet voldoende deskundigheid in huis is om het kind een verantwoorde opvang te bieden. De school wil op een goede manier bijdragen tot een optimale ontwikkeling van de leerling. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting worden besproken.

De regeling voor leerlingen met een cluster 1 of 2 beschikking blijft, na de invoering van Passend Onderwijs, van kracht.

Om het welzijn van onze leerlingen goed te regelen onderhouden wij goede contacten met onze collega’s van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de GGD, logopedie en het Schoolmaatschappelijk werk.