SchOOLwiki

zoekopdracht

Het samenwerkingsverband 24-03

Onze school wil voor al onze leerlingen goed onderwijs verzorgen. Dat wil zeggen, onderwijs dat bij de mogelijkheden van uw kind past. Wij streven ernaar een goed onderwijsaanbod voor leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften op onze school te realiseren.

Onze school neemt deel aan het samenwerkingsverband 24-03 van het basisonderwijs in Lelystad/Dronten. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor PO, SBO en SO samen en zorgen zij voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen binnen 24-03.

Het schoolondersteuningsprofiel is geschreven in het voorjaar 2014 met instemming van de MR.