SchOOLwiki

zoekopdracht

Evenredige vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding

Op 7 maart 1997 is de “Wet evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs” van kracht geworden. De wet regelt dat besturen van onderwijsinstellingen een document opstellen waarin zij aangeven op welke wijze zij het aantal vrouwen in leidinggevende functies willen vergroten. Het bevoegd gezag van de openbare scholen in de gemeente Lelystad heeft in de afgelopen jaren een actief beleid gevoerd om meer vrouwen te benoemen in leidinggevende functies. Ondanks deze inspanningen is er echter nog geen sprake van een evenredige vertegenwoordiging.