SchOOLwiki

zoekopdracht

Doel van de brede school

Het doel van brede scholen is dat vooral kinderen zich breder kunnen ontwikkelen en zo beter voorbereid in het voortgezet onderwijs kunnen stappen. Er wordt geïnvesteerd in extra kansen en zo nodig in extra zorg voor de kinderen die dat nodig hebben.

Bij de uitvoering kunnen de volgende partners betrokken zijn: Centrum voor kunst en cultuur de Kubus, Stichting Kindercentra Lelystad, Stichting 3D, Sportbedrijf, Buurtcentra, I-care, GGD, Politie, Wijkpost en  de gemeente Lelystad, die facilitaire ondersteuning geeft.