SchOOLwiki

zoekopdracht

De begeleiding van leerlingen naar het voortgezet onderwijs

Na het basisonderwijs kunnen ouders en leerlingen kiezen uit scholen voor voortgezet onderwijs. In Lelystad zijn dat: de Rietlanden, SGL ( beiden openbaar onderwijs) Arcus ( interconfessioneel onderwijs) en Groenhorstcollege. In november beginnen deze scholen met hun voorlichtingsavonden. Via onze school krijgt u daarvan bericht.

In januari organiseren de scholen voor het voortgezet onderwijs open avonden.

In november krijgen de ouders en het kind een uitnodiging om met de leerkracht van groep 8 te praten over de vorderingen en het voorlopig advies. Voor 1 maart moeten leerlingen ingeschreven zijn bij een vo school door de ouders.

In april 2015 nemen alle leerlingen deel aan de eindtoets basisonderwijs van het CITO. Deze geeft een indicatie t.a.v. het niveau van het kind en de te verwachten schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.

In mei krijgen de ouders bericht van de scholen voor voortgezet onderwijs i.v.m. de toelating en plaatsing. Vlak voor de zomervakantie worden de leerlingen door het voortgezet onderwijs uitgenodigd om kennis te maken met hun nieuwe school.

In het najaar worden alle schoolverlaters doorgesproken met de oud-groepsleerkracht en de mentor van het voortgezet onderwijs.