SchOOLwiki

zoekopdracht

Daltononderwijs op de Meander

Het Daltononderwijs gaat uit van het gegeven dat elk mens in staat is tot het dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving.

 

De pedagogische principes in het Daltononderwijs gaan ervan uit dat een kind verantwoordelijkheid kan en moet dragen voor het leerproces dat het aangaat. Naarmate er een ontwikkeling plaats vindt naar zelfverantwoordelijk leren zullen er meer keuzes door het kind zelf gemaakt worden in:

 

–   tempo van leren en verwerken van de speel/leerstof;

–   de volgorde van vakken en taken;

–   het tijdstip wanneer welke taak wordt opgepakt;

–   het kiezen met wie het wil samenwerken, een ander kind en/of de leerkracht;

–   de afspraken die worden gemaakt met de leerkracht over de controle op de eigen leerresultaten en de verantwoording voor de taak.

 

Daltonscholen worden vaak de ‘school-met-de-taak’ genoemd. Wij willen de taak zien als middel om zelfstandigheid, differentiatie in tempo en niveau en communicatiemiddel met ouders te bevorderen. De leerkracht verdwijnt hierbij niet in de rol als begeleider. Er moet een evenwicht worden gezocht in het leren door instructie enerzijds en actief probleemoplossend leren anderzijds.