SchOOLwiki

zoekopdracht

Compensatie-uren

De compensatie-uren worden in overleg met de medezeggenschapsraad, geleding team, ingeroosterd, waarbij het belangrijkste criterium is, dat de continuïteit van het onderwijs voorop staat. Er mogen niet meer dan 7 onderbroken weken worden ingepland naast de reguliere vakanties.