SchOOLwiki

zoekopdracht

Buitenschoolse activiteiten

Gedurende het gehele schooljaar vinden er diverse activiteiten plaats welke georganiseerd worden in schoolverband. Deze activiteiten kunnen geheel of gedeeltelijk plaats vinden tijdens de gebruikelijke lesuren of volledig buiten de reguliere lestijden. Alle buitenschoolse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de school. De ouders spelen hierin een belangrijke rol en bieden ondersteuning bij het organiseren van de activiteiten.

Bij veel van deze activiteiten wordt iets gegeten en gedronken. Kinderen met een dieet, allergie of die vanuit hun geloof bepaalde voeding niet mogen eten, kunnen dit aangeven bij de groepsleerkracht.

De data van de verschillende activiteiten vindt u op onze website. ( jaarkalender)