SchOOLwiki

zoekopdracht

Activiteiten in groep 3 – 8

Binnen het schoolplan van het Daltononderwijs staan de Dalton uitgangspunten vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en onderlinge samenwerking centraal. De leerling wordt gestimuleerd om zelfontdekkend te werken. De kinderen krijgen in groep 3, mede afhankelijk van hun eigen ontwikkeling/leerlijn, te maken met aanvankelijk lezen, schrijven, taal en rekenen. Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind wordt het leesonderwijs individueel aangeboden.

De instructie van lezen, schrijven en rekenen gebeurt klassikaal, waarna de kinderen zelfstandig kunnen werken met het geleerde, aan hun weektaak.

We gebruiken de volgende methodes:

 • Rekenen – Wereld in getallen nieuw (groep 3-8)
 • Aanvankelijk technisch lezen – Veilig Leren Lezen nieuwe versie (groep 3)
 • Schrijven- Pennenstreken ( groep 3-8)
 • Taal/spelling – Staal (groep 3-8)
 • Voortgezet technisch lezen – Leesparade (groep 4-8)
 • Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip (groep 4-8)
 • Aardrijkskunde – De blauwe planeet (groep 5-8)
 • Geschiedenis – Speurtocht (groep 5-8)
 • Biologie/natuur – Natuniek (groep 4-8)
 • Expressieonderwijs – Moet je doen (groep 1-8)
 • Sociale emotionele vorming – De Kanjertraining
 • Verkeer – Wegwijs (4-8)
 • Engels – Real English (groep 7/8)
 • Studievaardigheden – Blits ( groep 7-8)