SchOOLwiki

zoekopdracht

Aanbod brede school

Het aanbod op de brede scholen is niet overal hetzelfde. Het aanbod wordt steeds meer afgestemd op  datgene  waar de school, de leerlingen en ouders behoefte aan hebben.

Een aantal brede scholen legt een extra accent op sport en spel, de ander op bijvoorbeeld kunst en cultuur.

Op andere brede scholen, waarvan veel ouders opvoeden combineren met buitenshuis werken, kunnen ouders kiezen uit een pakket naschoolse activiteit.