Schoolreis en kamp

Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen mee gaan op schoolreisje en kamp.

Voor leerlingen die door bepaalde omstandigheden (ziekte/handicap) aparte begeleiding nodig hebben kan er een ouder/verzorger mee.
Deze ouder/verzorger houdt toezicht op zijn/haar kind en kan dan niet verantwoordelijk zijn voor een groepje.

In het voorjaar gaat voor alle leerlingen een brief mee waarin staat waar de leerlingen naar toe gaan, wanneer en hoeveel de kosten zijn.

Daar waar eventuele financiële problemen zijn, wordt er geprobeerd een regeling te treffen. Daarbij kan gedacht worden aan een termijnbetalingen of eventueel uitstel van betaling.

Mocht er niet betaald zijn dan kan de leerling niet mee. De betaling moet uiterlijk twee weken voor vertrek binnen zijn. Als de betaling en het afschrift elkaar gekruist hebben, dan vraagt de coördinator om een kopie van het afschrift van de ouders/verzorgers.

Mochten er andere omstandigheden zijn waardoor de leerling niet mee kan, dan kunnen ouders/verzorgers contact opnemen met de groepsleerkracht.

Mochten ondanks bovenstaande afspraken zich toch situaties voordoen die niet beschreven zijn, dan zal de directie in overleg met de betrokkenen een besluit nemen.

Met elk kamp/schoolreis moeten twee gediplomeerde leerkrachten deel uitmaken van de begeleiding. Alle leerkrachten kunnen zich opgeven om mee te gaan op kamp of schoolreisje.

Procedure: begeleiding (ouders) schoolreisje/kamp

In het voorjaar krijgen alle leerlingen een brief mee waarin ouders/verzorgers zich kunnen opgeven voor de begeleiding van een schoolreisje/kamp. Zijn er teveel ouders/verzorgers dan wordt er geloot.
Na de aangegeven einddatum kan een ouder/verzorger zich niet meer aanmelden. Bij te weinig aanmeldingen kan de leerkracht na de einddatum nog ouders vragen.
De school streeft naar elk jaar verschillende ouders als begeleiding.
Ouders die in de MR, AC, overblijf of deelnemen aan andere commissies kunnen daar geen rechten aan ontlenen.