Pleinwacht

• Leerkrachten op de Meander lopen pleinwacht volgens rooster.

• Op Meander-west is afgesproken, tijdens het Borgoverleg, dat leerkrachten surveilleren aan de kant van de parkeerplaats. (vanaf de Menkemaborg tot en de Pauwenburg.)

• Alle leerlingen van de Borg moeten worden aangesproken op gedrag wat niet conform de afspraken is.

• Alle leerlingen respecteren de verzoeken van de leerkrachten (van welke school dan ook)

• Willen de kinderen niet luisteren of zijn ze niet respectvol dan gaat de IB’er van de school naar de IB’er van de andere school. Samen met de leerlingen wordt het incident besproken en opgelost.

• De pleinwacht in de ochtenduren is van 10.00 uur tot 10.15 uur

• In de middag van 11.45 uur tot 12.00 uur

• Om 12.00 uur gaat de bel en gaan alle leerlingen naar binnen. De leerkrachten zijn in hun lokalen, gaan naar hun lokalen om de kinderen op te vangen.

• Op Meander-oost is er pleinwacht aanwezig op het grote plein en pleinwacht bij het hek, aan de kant van de SKL, zodat het voetbalveld overzien kan worden.

• Is er onenigheid op het plein tussen leerlingen dan helpt de pleinwacht
het incident op te lossen. Dit incident wordt doorgegeven aan de
groepsleerkracht(en).

• Is een leerling gewond geraakt, dan bepaalt de aanwezige BHV’er de vervolg acties.

• Bij herhaald agressief gedrag worden de ouders geïnformeerd middels een incidentenbrief die ondertekent weer mee terug moet naar school of belt één De directie kan er ook voor kiezen om ouders telefonisch op de hoogte te stellen.