Nieuwe leerlingen

Als de kinderen worden ingeschreven dan vullen de ouders het inschrijfformulier in. Een kopie van de eerste bladzijde gaat (als het een kleuter is) naar degene die gaat over de plaatsing van kleuters. Bij groep 3 t/m 8 gaat een kopie van het inschrijfformulier naar de leerkracht waar de leerling komt. De leerkracht heeft dan  gegevens van de leerling en kan alles klaarleggen voor de eerste schooldag. Het gehele inschrijfformulier gaat naar de schooladministratie. Hij rondt de
inschrijving officieel af.

De 4-jarigen worden in goed overleg verdeeld over de kleutergroepen. Ongeveer 2  maanden voordat de leerling 4 wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om een aantal  proefdag delen mee te draaien.

Tijdens het gesprek met de directie kan naar voren komen dat de leerling extra zorg  nodig heeft. De directie geeft deze informatie door aan het zorgteam en zij  communiceren de informatie met de groepsleerkracht. In het dossier bij het zorgteam worden de gegevens bewaard.

Als het nodig is worden alle leerkrachten ingelicht over de bijzonderheden van een kind tijdens de teamvergadering