Klachtenprotocol

Klachtenprocedure

Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar uw kind of u als ouder problemen mee heeft. De school hoort het graag wanneer zoiets zich voordoet en wil vervolgens met u in gesprek gaan om samen naar een oplossing te zoeken. Het vinden van een oplossing is niet altijd gemakkelijk en vraagt inspanningen van de ouders én van de school. Voor de school heeft een dergelijke aanpak het bijkomende voordeel dat in de toekomst zaken wellicht anders aangepakt worden, om de kwaliteit van het onderwijs te blijven waarborgen.

1. Indien ouders een klacht hebben, dan moeten zij dit in eerste instantie kenbaar maken aan de persoon om wie het gaat. Wanneer een dergelijk gesprek niets oplost, kunnen ouders zich wenden tot de directie. Zij zal proberen tot een oplossing te komen voor ouders, kind en leerkracht.

2. Als de ouders niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht, dan kunnen zij in gesprek met de contactpersoon van de locatie van de Meander. Deze maakt een verslag van de klacht en bemiddelt voor de klager. Indien de ouders hierna tevreden zijn, dan is de klacht afgehandeld.

Contactpersoon van De Meander West: Ilva Nijmeijer: 0320-240521
Contactpersoon van De Meander Oost: Anneke Beumer: 0320-219317

3. Indien de ouders niet tevreden zijn, helpt de contactpersoon bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag.

Voor een uitgebreide toelichting: zie het Klachtenprotocol op onze website.