Gebruik telefoon

– Een mobiele telefoon mag op school aanwezig zijn mits deze niet zichtbaar is en niet gebruikt wordt.
– Gebruikt een leerling zijn/haar mobiele telefoon wel in de school, dan moet deze ingeleverd worden bij de leerkracht. De groepsleerkracht is dan verantwoordelijk voor de telefoon. Aan het eind van de dag kan deze weer worden opgehaald.

Leerlingen mogen, met toestemming van de groepsleerkracht, bellen met de telefoon van school als zij iets dringends willen vertellen aan hun ouders.

– De leerling kan de mobiele telefoon afgeven aan de groepsleerkracht of in zijn/haar laatje doen. De school is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging van de telefoon.