In- en uitschrijvingen

Als u interesse heeft in onze Daltonschool op locatie Landerijen West of op locatie Landerijen Oost, kunt u het contactformulier op de website invullen of een mail sturen naar meander@stichtingschool.nl. Wij maken dan met u een afspraak om de school te bezichtigen en informatie te geven.U kunt zich voorafgaand aan dit gesprek inlezen op de site: www.demeander.eu.  Mocht u na dit gesprek besluiten uw kind(eren) te willen inschrijven, kunt u een inschrijfformulier opvragen/halen bij de directie.

Voor leerlingen die nog vier jaar moeten worden is het wenselijk om 1á 2 jaar van tevoren in te schrijven. Als uw kind drie jaar en tien maanden is, krijgt hij/zij van ons een kaartje waarmee hij/zij wordt uitgenodigd om een afspraak te maken met de juf voor 4 kenningsmakingsdagen. Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij elke dag naar school.

Alle kinderen die door verhuizing op de Landerijen komen wonen, kunnen tijdens het schooljaar worden ingeschreven als de directeur van de vertrekkende school geïnformeerd is. Hij/zij schrijft een uitschrijfbewijs. Dit zal worden opgestuurd naar de Meander.

Kinderen die in andere wijken wonen dan de Landerijen, worden tijdens het schooljaar niet ingeschreven mits de directeuren van beide school hiervoor toestemming geven.

Leerlingen en/of hun ouders die niet tevreden zijn op de Meander worden dringend verzocht eerst contact op te nemen met de leerkracht om te komen praten. Mocht u er samen niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. In een persoonlijk gesprek kunnen wij misschien komen tot goede oplossingen en/of afspraken. Veranderen tijdens het schooljaar is voor veel kinderen geen goede optie.
Mochten wij in goed overleg besluiten dat een nieuwe school een betere oplossing is dan zullen wij onze toestemming geven om uw kind(eren) op een andere school in te schrijven en zullen wij de directeur van de nieuwe school hierover inlichten.