Afmelden bij ziekte

Als uw kind ziek is, dient u dit voor 8.30 uur door te geven aan de leerkracht van uw
kind. Mocht u voor deze tijd geen contact krijgen, probeer het later nog eens.
Onze conciërge neemt na 8.45 uur contact met u op als er geen afmelding heeft
plaatsgevonden.

Als uw kind later op school komt i.v.m. een bezoek aan een specialist, wilt u dit dan
ook telefonisch doorgeven. Dit kan natuurlijk ook (schriftelijk) een dag van te voren.
Mocht blijken dat wij geen contact met u kunnen krijgen, zijn wij genoodzaakt dit te
noteren als ongeoorloofd verzuim. Gebeurt dit regelmatig, dan zijn wij verplicht dit te
melden aan de leerplichtambtenaar.

Telefoonnummer locatie Meander West: 240521 (Pauwenburg)
locatie Meander Oost: 219317 (Bingerden)