Wat is Dalton onderwijs

Wij werken vanuit de 6 kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging.

Zelfstandigheid – ‘Je hoeft niet alles met de klas te doen’

Om leerlingen zelfstandig te laten worden, werken we met een weektaak. De leerkracht maakt een weektaak, deze is op niveau voor de leerling. Stap voor stap leren de leerlingen taken, zoals taal en rekenen, uit de weektaak in te plannen. Aan sommige taken werken ze klassikaal, aan andere individueel of samen met een klasgenoot. Onze leerkrachten begeleiden de leerlingen en dagen ze uit bij de uitvoering van hun taak.

Bij ons op school geldt: wat je zelf kunt doen, doe je zelf.

Zelfstandigheid stimuleren wij ook door de oudste groepen te laten helpen bij lezen of andere vakken in lagere groepen.

Vrijheid en verantwoordelijkheid – ‘Je krijgt verantwoordelijkheid en daar moet je goed mee omgaan’

Wij geven leerlingen verantwoordelijkheid en vrijheid. Dit betekent niet dat alles mag. Juist door duidelijke regels af te spreken en na te leven ontstaat ruimte voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld om te kiezen waar je wilt werken; in de klas of op de gang. Wie een keer onder schooltijd binnenloopt, zal verbaasd staan: op verschillende plekken in de school werken leerlingen in alle rust alleen of samen.

Samenwerken – ‘Samen gaat het vaak beter en sneller’

Een school is de maatschappij in het klein. Een plek waar leerlingen, leerkrachten en ouders samen leren en werken. Samenwerken moet je leren. Daarom werken de leerlingen samen met veel verschillende leerlingen in de klas en wisselen de groepjes regelmatig. Zo leren ze hulp geven en hulp vragen, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en ontdekken ze de meerwaarde van samenwerken.

Effectiviteit – ‘Door de weektaak weet wat je moet doen’

Om ervoor te zorgen dat een leerproces resultaat oplevert, helpt het als je vooraf weet wat je gaat leren, wanneer het klaar moet zijn en wat je nodig hebt. Met de weektaak leren leerlingen hierin stap voor stap inzicht te krijgen. Het plannen en organiseren van  werk zijn vaardigheden die onze leerlingen goed van pas komen in het voortgezet onderwijs. Daarnaast stellen de leerlingen (in overleg met de leerkracht) doelen. Deze doelen zorgen ervoor dat de leerling weet waar het aan werkt, de doelen worden ook altijd geëvalueerd.

Reflectie

Onze school is een leeromgeving. Niet alleen voor leerlingen, ook leerkrachten leren van en met elkaar. Daarom reflecteren wij met de leerlingen en maken wij ook regelmatig tijd vrij om het onderwijs, de praktijk en ons eigen handelen te evalueren.

Borging

Om onszelf scherp te houden en kwalitatief goed onderwijs te blijven geven, nemen wij deel aan zelfevaluatie, hebben wij een Daltoncoördinator en zijn we aangesloten bij Dalton regio Flevoland. En om onze daltonlicentie te behouden, worden wij regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging.