Visie en Missie

Dit is onze visie:

Vanuit onze schoolgedachte: “Leerkracht als coach en leerling als eigenaar van het leerproces”, bieden wij een veilig ontwikkelingsklimaat waarin wij de kinderen coachen, samen met ouders en externe deskundigen, het optimale uit zichzelf te halen om kinderen weerbaar te maken in een steeds veranderende wereld.

Dit is onze missie:

  • Op de Meander is een duidelijke structuur aanwezig en gaat iedereen respectvol met elkaar om, waardoor iedereen zich veilig kan voelen.
  • Door rust, stabiliteit, duidelijkheid en netheid te creëren, proberen wij continuïteit na te streven.
  • Wij werken aan al onze doelen via Dalton uitgangspunten: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.
  • Met een enthousiaste houding en hoge verwachtingen werken wij doel- en taakgericht aan maximale resultaten van het unieke kind.
  • Wij geven instructie van het Effectief directe instructiemodel waarin lesdoelen duidelijk zijn voor de leerkracht en de leerling en deze worden benoemd.
  • Mocht het lesdoel niet gehaald zijn, dan geeft de leerkracht verlengde/extra instructie in klein groepsverband.
  • Mocht het individuele leerproces stagneren, dan is er interne ondersteuning vanuit: parallel collega’s, bouwcoördinator, en ib’er.
  • Mocht ondanks interne ondersteuning geen progressie bereikt worden, dan zullen in overleg met ouders externe deskundigen worden geraadpleegd. (zie zorgplan)
  • Een professionele communicatie is één van de pijlers voor de Meander als lerende organisatie.
  • De directie zal zorgdragen voor borging/bewaking en monitoren van gemaakte afspraken.