Relatie school en omgeving

Daltonbasisschool de Meander staat in een relatief nieuwe wijk en heeft twee locaties. Meander-West is met 8 lokalen gehuisvest in de Borg, een clustergebouw met 3-Sprong (christelijk onderwijs), de Lispeltuut (katholiek Jena-planonderwijs) en GO! (Kinderopvang). GO! verzorgt voor de scholen een aantal arrangementen zoals ontbijt, BSO en workshops na schooltijd. Meander-Oost is met 9 lokalen gehuisvest in de Landerijen-Oost aan de Bingerden. GO! verzorgt ook hier de buitenschoolse opvang.

De Meander werkt nauw samen met PABO Almere. Veel stagiaires lopen bij ons stage in vooral midden- en bovenbouw. Daarnaast hebben wij veel stagiaires vanuit het ROC, helpende handen en/of klassenassistent, in de onderbouw. De vakdocent gymnastiek heeft regelmatig stagiaires van CIOS Heerenveen.

De leerlingen van de Meander doen regelmatig mee aan sportwedstrijden georganiseerd door de diverse sportverenigingen in Lelystad zoals schoolvoetbal, schoolbasketbal, schoolkorfbal en de avond-4-daagse.