Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert en coördineert samen met een team van leerkrachten de leerlingenactiviteiten.

Denk hierbij aan:

– Doe-verkleedfeest
– Sport- en spelletjesdag
– Pasen
– Sinterklaas
– Kerst
– Avond4daagse

Voor deze activiteiten en natuurlijk nog veel meer, zie hiervoor de website, hebben wij de hulp van U nodig. Tijdens de vergaderingen,welke voor een ieder vrij toegankelijk zijn, kunt u daar over mee praten met de actieve leden van de commissie. Er wordt voor elke activiteit een draaiboek gemaakt met de benodigde informatie en daar in staat tevens vermeld wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk. Deze draaiboeken zijn op de dag van de activiteit altijd ter inzake zodat u weet waar u en bij wie u moet zijn. Na een activiteit zal er altijd in de daarop volgende vergadering een evaluatie volgen zodat de problemen die zijn geconstateerd het jaar erna kunnen worden uitgesloten of beperkt.